Despre proiect

Proiectul BERA- Educație de Bază pentru Adulți Romi este un proiect Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul a început în septembrie 2015 și se va încheia în august 2018.

Echipa din acest proiect este compusă din personalul a 6 organizații diferite. Coordonatoarea proiectului este Michaela Haunold de la Caritas für Menschen in Not din Linz, Austria. Celelalte organizații partenere sunt: Caritas Viseu din Portugalia, Caritas Bosnia și Herțegovina din Bosnia și Herțegovina, Caritas Subotica din Serbia, Caritas Alba-Iulia din România și Caritas Ambroziana din Italia.

Obiectivul nostru este să dezvoltăm un concept transnațional pentru educarea adulților de etnia romă. Un reper important pe care îl luăm în considerare este mobilitatea transnațională, relativ mare, a grupului țintă. Din această cauză planul nostru este să creăm unități de învățare flexibile. 

Rezultatul cooperării noastre se va materializa în trei manuale, care vor putea fi accesate gratuit de pe acest site. Vom avea un manual pentru educația adulților, unul pentru educație în familie, și unul informativ cu rezultatele cercetărilor noastre.