Saopštenje za medije od 19.02.2016. godine na stranici Caritas Bosne i Hercegovine

Od 18. do 19. februara 2016. godine odigralo se prvi međunarodni skup svih partnera , koji su uključeni u projekat BERA - Osnovni obrazovni program za odrasle Rome. Predstavnici partnerskih organizacija su iskoristili priliku za razmenu iskustva i pregleda na sadašnju situaciju, kao i na potrebe u vezi edukacije odraslih Roma. U fokusu ovog projekta je osnovno obrazovanje, kako bi se olakšalo Romima pristup obrazovanju i da smanji rizik od visokog stepena nezaposlenosti, od rizika nezaposlenosti i socijalne isključenosti.

Sadržaj priručnika će biti razvijena u cilju davanja jasnih smernica za socijane radnike i pedagoško osoblje i daće odgovore za pitanja u vezi obrazovnih potreba.

Evropska Unija finansira ovaj projekat u sklopu Erasmus + programa.

> Ovde možete pronaći ceo članak