Saopćenje za javnost, 19. veljače 2016. godine, Caritas BiH

Dana 18. i 19. veljače 2016. održan je prvi internacionalni sastanak svih partnera uključenih u provedbu aktivnosti projekta „Bazično obrazovanje odraslih Roma“ (Basic education for Roma adults - BERA). Predstavnici partnerskih organizacija tom su prigodom podijelili iskustva i mišljenja o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi romska populacija te o izrazitoj potrebi za edukacijom ove skupine. Cilj projekta je kreirati Priručnike za bazično, neformalno obrazovanje romske populacije koje ima za cilj olakšati im pristup obrazovanju s ciljem smanjenja rizika od siromaštva, nezaposlenosti, socijalne isključenosti i drugih.

Priručnici će pružiti jasne smjernice stručnom osoblju poput socijalnih radnika i pedagoškog osoblja kako da na adekvatan način odgovore rastućim obrazovnim potrebama romske populacije.

Projekt se financira iz sredstava Europskih fondova, odnosno točnije Erasmus+ programa.

Pročitajte cijelo Priopćenje na zvaničnoj stranici Caritas BiH:
http://www.caritas.ba/