A projektről

A BERA (Basic Education for Roma Adults) elnevezésű Erasmus+ projekt az Európai Unió finanszírozása által jöhetett létre. A projekt 2015 szeptemberében kezdődött és 2018 augusztusában zárul.

A projektcsapat hat különböző szervezetből tevődik össze, a csapat vezetője Michaela Haunold az ausztriai Linzi Caritas részéről. Partnerként a következő szervezetek vesznek részt a projekt lebonyolításában: Caritas Viseu Portugáliából, Caritas Bosne i Hercegovine Bosznia Hercegovinából, Caritas Subotica Szerbiából, Gyulafehérvári Caritas – Szociális Ágazat Romániából és Caritas Ambrosiana Olaszországból.

Célunk egy olyan nemzetközi csapat kialakítása, akik együtt dolgozva ki tudnak alakítani egy olyan innovatív metodológiát, amely hatékonyan segíthet a Roma felnőttek alapvető írási, olvasási és számolási készségeinek fejlesztésében. A célcsoport sajátosságát tekintetbe véve, a gyakori mobilitás miatt egy olyan metodológia kidolgozásán dolgozunk közösen, amely figyelembe veszi a roma közösség ezen sajátosságait is. A képzés struktúrája, valamint menete flexibilis kell legyen, figyelme véve a célcsoport igényeit.

A partnerek által közösen kigondolt metodológiát három tankönyvbe szeretnénk összefoglalni, melyek díjmentesen lesznek elérhetőek a projekt honlapján. A három tankönyv egyike az egyéni felnőttoktatáshoz nyújt majd segítséget, a második a családi csoportokban való tanuláshoz ad eszközöket, a harmadik tankönyv pedig a projektcsapat által végzett kutatást foglalja magába.